Odsuń się od liny. (Sentence Note)

  • odsunąć ‑nę ‑niesz pf, impf odsuwać ‑am ‑asz = push back, shove away, retract.
  • (intrans) & się = to move oneself away, to step back/aside