Odrzuciła jego zaproszenie.(Sentence Note)

odrzucić -cę -cisz (pf), (impf) odrzucać = to cast off, away, reject, rebuff (e.g. an offer)