Odrobiłeś swoje zadanie domowe?

  • odrobić ‑bię ‑bisz pf, impf odrabiać = 1] to catch up (for something past due). 2] re-create.