Odpowiadasz przede mną za jego działania.

  • odpowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf odpowiadać 1]. answer na+A to.
    2] za+A be responsible for. 3] +D = to correspond to, meet
  • Odpowiadasz przede mną = phrase = you answer to me, you’re responsible (na/for…), I’m holding you accountable (na/for…)