Odnoszę wyraźne wrażenie, że komuś zależy, by Tom nie wychodził.

  • odnieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf odnosić ‑szę ‑sisz = to carry off, achieve. + wrażenie = to get the impression.
  • wyraźny aj = evident, clear, definite, explicit, obvious, distinct, pronounced. av wyraźnie = clearly, evidently, distinctly, markedly
  • wrażenie n.noun = am impression, sensation, feeling, perception. być pod ~niem (+G) = be affected, impressed (by)
  • wyraźne wrażenie = a distinct impression
  • najwyraźniej av = most obviously, most evidently
  • że komuś zależy = that someone depends on/cares (about)