Odnoszę wrażenie, że kiedyś tu byłem.

  • odnieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf odnosić ‑szę ‑sisz carry off, achieve, meet with (victory, success, etc).
  • Odnoszę wrażenie = phrase = I have a feeling, I get the impression