Odnosisz się do mnie?

  • odnieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf odnosić ‑szę ‑sisz = 1] carry off 2] achieve, meet with (victory, success, etc). ~ rany = suffer wounds. ~ sukces = be successful. ~ wrażenie = get the impression.
  • ~ się do+G = to relate to, pertain to, refer to