Odniósł sukces ponieważ ciężko pracował.

  • odnieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf odnosić ‑szę ‑sisz = to carry off, achieve, meet with (victory, success, etc).
  • & rany = to suffer wounds.
  • & sukces = to be successful.
  • & wrażenie = to get the impression.
  • & się +do+Gen = to relate to, pertain to, refer to