Odmówił przyjęcia łapówki.

  • przyjęcie n 1] party, reception 2] an acceptance, adoption, a take up
  • Odmówił przyjęcia łapówki = more literally, He refused the acceptance of the bribe.