Odłóżmy tę sprawę na jutro.

  • odłożyć ‑żę ‑żysz odłóż pf, impf odkładać = to delay, postpone, put off, set aside, put back, put down