Odkrycie prawdy powinno pozostać jedynym celem nauki. (Sentence Note)

  • odkrycie n.noun = a discovery
  • odkryć ‑kryję ‑jesz pf, impf odkrywać = to discover, reveal
  • odkryty aj = 1] discovered, opened up. 2] not covered, outdoor (swimming pool, etc)