Odezwę się do ciebie jak tylko wrócę z Ameryki. (Sentence Note)

Note: odezwać się (-zwę -zwiesz odezwij) (pf), (impf) odzywać się = to say something, to respond

  • odezwa (f. noun) (odezwie) = an appeal, proclamation, manifesto