Odeślę to.

  • odesłać odeślę -ślesz pf, impf odsyłać = to send back, refer