Oddałeś kiedyś krew? (Sentence Note)

oddać / oddawać krew = phrase = to donate blood