Od lat potajemnie kocham się w niej.(Sentence Note)

potajemny (aj) = secret, clandestine, surreptitious. (av) potajemnie av = secretly, in secret, surreptitiously