Oczywiście byłem nieco rozproszony!

rozproszony aj 1] scattered, dispersed, diffuse. 2] distracted