Obydwoje zaczęli śmiać się.

obydwoje coll num decl as noun -jga = both