Oby nie było wojny!

  • oby = hortatory part with endings of być: obym obyś obyśmy obyście = oh that.
  • obyś był szczęśliwy = may you be happy.
  • oby tak było = would that it were