Obwód tego drzewa to cztery stopy.(Sentence Note)

  • obwód -wodu (mi noun) 1] district. 2] (electrical) circuit, 3] circumference, girth
  • obwódka -dek (f noun) = border