Obie wymowy są poprawne.

  • wymowa f.noun 1] pronunciation. 2] significance, resonance