Obecnie liczba kobiet, która nie chce zmieniać nazwiska nawet po ślubie, wzrasta. (Sentence Note)

  • wzrosnąć OR wzrość (wzrosnę wzrośniesz) (pf), (impf) wzrastać (wzrastają) = to grow, increase
  • wzrastający (adj) = growing, increasing