Obawiam się, że nie stać mnie na zakup nowego samochodu. (Sentence Note)

  • zakup (mi noun) = purchase
  • robić zakupy = literally, to do/make purchases = to go shopping
  • zakupić ‑pię ‑pisz (pf), (impf) zakupywać ‑puję ‑jesz = to purchase
  • nie stać mnie = phrase = literally, I can’t stand (the cost of) = I can’t afford