Obawiam się, że cię uraziłem.

  • urazić urażę ‑zisz pf, impf urażać = to offend, insult