O ile się nie mylę, on ma czterdzieści lat.

O ile się nie mylę = literally, of how much I’m not mistaken = unless I’m mistaken, if I’m right