Nowi goście muszą się wpisać do księgi hotelowej.

  • księga ksiąg f.noun (related to książka) = tome, heavy volume, register
  • księgarnia f.noun Gpl ‑rń or ‑rni = a bookstore, bookshop, bookseller’s.
  • księgarz mp.noun = a book‑seller. fem = księgarka