No weźcie, chłopaki. To już nie jest śmieszne. (Sentence Note)

No weźcie" = phrase = lit. ‘well take it!’ = Come on! / Be serious! / Pack it in!