Nikt się nie dowie.

  • dowiedzieć się ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf dowiadywać się ‑duję ‑jesz +G = find s.t. out. o+L learn about
  • Nikt się nie dowie = more literally, ‘‘No-one/Nobody will find out’’.