Nikt się nad nim nie pochylił.

pochylić ‑lę ‑lisz pf, impf pochylać trans = incline, bend, slant, bow