Nikt nie chciał rozmawiać o tym zdarzeniu.

  • zdarzenie n.noun = event, occurrence
  • wydarzenie n.noun =event, incident, occurrence
1 Like
  • zdarzyć się (‑rzę ‑rzysz) pf, impf zdarzać się = to occur (perf), to happen (impf)
  • wydarzyć się ‑rzę ‑rzysz pf, impf wydarzać się = to occur (perf), to happen (impf)
  • przydarzyć się (-rzę -rzysz) (pf), (impf) przydarzać się = to happen, occur (+DAT) to s.o.
1 Like