Nikt nie chce umierać. (Sentence Noun)

Note: umrzeć (umrę umrzesz umarł) (pf), (impf) umierać = to die