Nikt nie był bardziej zdziwiony od Toma. (Sentence Note)

  • zdziwiony aj = surprised
  • dziwić ‑wię ‑wisz impf, pf zdziwić (trans) surprise.
  • & się + Dat = to be surprised at