Nikt inny się nie pojawił. (Sentence Note)

  • pojawić się (-wię -wisz) (pf), (impf) pojawiać się = to appear, show up, turn up, crop up
  • jawić się (-wi) (use 3rd person) (impf) = to appear, to emerge