Nikt go nie lubi, bo zawsze się przechwala.

przechwalić się ‑lę ‑lisz pf, impf przechwalać się + Instr = to brag of, boast about