Nigdy tam przedtem nie byłem. (Sentence Note)

  • przedtem adv = before, beforehand, earlier, formerly