Nigdy nie wyjawię ci jej tajemnic!

  • wyjawić ‑wię ‑wisz pf, impf wyjawiać = to disclose, reveal, divulge