Nigdy nie słyszałem jej śpiewu.

śpiew mi.noun = singing