Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie. (Sentence Note)

  • dojść (dojdę -dziesz dojdź doszedł doszła doszli) (pf), (impf) dochodzić (-dzę -dzisz dochodź) do+Genitive = to come to, arrive at, reach, accomplish, make an impression on.
1 Like