Nigdy nie przypuszczałem, że tak skończymy. (Sentence Note)

  • przypuścić ‑puszczę ‑puścisz pf, impf przypuszczać = to suppose.