Nigdy nie byłem związany z Mary.

  • związany (adj) z +Instrumental = connected with, in a relationship with, relevant to, pertinent to
  • związać (zwiążę zwiążesz) (pf), (impf) związywać (związuję -jesz) = tie together, knot (tie). ~ się become linked
  • związek (-zku) (mi noun) = connection, union, link, relation, relationship, association, liaison. (chemical) compound