Nigdy nie była tak przerażona. (Sentence Note)

Note: przerażony (adj) frightened, terrified

1 Like