Nigdy Cię nie skrzywdzę. (Sentence Note)

  • krzywdzić ‑dzę ‑dzisz impf, pf skrzywdzić +Dat = to harm, hurt, injure