Nigdy bym się nie spodziewał, że mnie przyjmą. (Sentence Note)

  • przyjąć ‑jmę ‑miesz (pf), (impf) przyjmować ‑muję ‑jesz = to accept, receive, adopt (attitude).
  • & się = to become accepted, catch on