Nieznany człowiek odezwał się do mnie.(Sentence Note)

odezwać się (-zwę -zwiesz odezwij) (pf), (impf) odzywać się = to say something, respond