Niezależnie co robi, robi to porządnie. (Sentence Note)

  • porządny = (adj) = proper, suitable, respectable. (adv) = porządnie.
  • porządkować (-kuję -jesz) (impf), (pf) uporządkować = to put in order, set right
  • porządek (-dku) = (mi noun) = (in) order, OK, alright
  • porządkowy = (adj) = serial, cardinal (numeral)

Though intelligible, “niezależnie co robi” is rather sloppy, and only acceptable in colloquial speech. The correct structure is “Niezależnie od tego, co robi”.

1 Like

Thanks for the information, I’ll report next time around.