Niewiele brakowało! (Sentence Note)

Niewiele brakowało = literally, not much it was lacking = that was close!