Niewątpliwie była w Anglii tego lata. (Sentence Note)

  • Niewątpliwie - adv = undoubtedly, doubtless