Niestety, jestem już umówiony. (Sentence Note)

  • umówiony (adj) z+Instr = engaged, appointed, prearranged, agreed upon.
  • jestem umówiony z nim = I have an appointment with him
  • umówić (-wię -wisz) (pf), (impf) umawiać = to arrange, settle on (terms, etc). ~ się z+Instr = make or have a date, appointment with.
  • umawialiśmy się = we had a date (a firm arrangement)