Nieprzyjaciel przyszedł do naszego kraju.

  • nieprzyjaciel mp.noun (Gen.pl ‑ciół) = enemy, foe