Niepokoję się o przyszłość tego kraju.

  • niepokoić ‑koję ‑koisz ‑kój impf, pf zniepokoić (trans) = to upset, disturb, worry, perturb.
  • & się o+Acc = to become worried.