Niepokoi się o swoją przyszłość.(Sentence Note)

  • niepokoić (-koję -koisz -kój) (impf), (pf) zniepokoić (transitive) = to upset, disturb, worry, perturb. ~ się o+Accusative = to become worried
  • zaniepokoić (-koję -oisz -kój) (pf) = to distress, trouble, upset, perturb. ~ się to become distressed, uneasy
  • zaniepokojony (adj) = distressed, troubled, anxious